Välj rätt form av uppvärmning

Det är när den kalla vintern kommer som uppvärmningen där hemma verkligen sätts på prov. När det blir riktigt kallt är det inte helt lätt att hålla värmen; det kan kännas dragigt inomhus och man får komplettera sockarna med sköna tofflor för att inte frysa om fötterna. En kall vinter innebär också en hög elräkning, särskilt om man värmer upp sitt boende på fel sätt. Många använder fortfarande vanliga elelement (vatten- eller elelement) för uppvärmningen, vilket blir alldeles för dyrt. Ännu värre är de gamla oljepannorna, där oljan verkligen är det flytande guldet kostnadsmässigt. Dessutom ska oljepannorna besiktigas regelbundet och detta är långt ifrån billigt.

Bättre är då att satsa på effektivare alternativ ur energisynpunkt. Ett av dessa alternativ är luftvärmepump, som har en initial kostnad i form av inköp av själva utrustningen samt installation av denna (vilket är någonstans 15 000 – 25 000 kr totalt). Luftvärmepumparna finns i en mängd olika varianter, där man i praktiken betalar för olika kapacitet. Det som också varierar är verkningsgraden, det vill säga ner till den temperatur som de fortfarande levererar värme. Med andra ord är det vettigt att läsa på om dessa saker innan man bestämmer sig. Har man ett hus med flera våningsplan kan man behöva ytterligare en luftvärmepump, beroende på hur man placerat den första och kapaciteten på denna.

Ett annat alternativ när man ska värma upp sin villa är bergvärme. Detta är en större investering som kostar drygt 100 000 kr, så det krävs att man tänkt bo kvar i bostaden i ett antal år för att man ska få tillbaka detta. En del har valt att gå en annan väg, genom att installera en vedpanna eller en pelletspanna. Då krävs det att man fyller på sin panna med bränsle, vilket kan kännas som onödigt mycket jobb jämfört med de andra alternativen.

corporate-x