Måla om huset

En husfasad utsätts hela tiden för olika utmaningar som har med väderleken att göra, oavsett om detta är stark sol, regn, snö och annat som påverkar materialet som fasaden består av. Har du en villa med träfasad är det läge att bättra på färgen efter ett visst antal år. Dessutom kanske du vill byta kulör och målar därför om av den anledningen. Oavsett vad dina skäl är så är det viktigt att göra ett utförligt arbete, så att du slipper måla om huset igen om några år. Grundjobbet har därför stor betydelse både för resultatet och livslängden på jobbet. Börja därför med att se över fasaden. Är det en träfasad är det en god idé att se över virket så att det inte börjar bli ruttet på olika håll – eller om det har blivit torrt (det vill säga torkat av solljuset). Är så fallet kan du först behöva byta ut det virke som är skadat.

Nästa steg är att noggrant tvätta fasaden så att den blir fri från smuts, påväxt och annat. Det finns särskild målartvätt för detta ändamål. Det gäller att trät verkligen är torrt innan du börjar måla, annars riskerar du att måla in fukten (och då ruttnar träet). När du försäkrat dig om att du arbetar på ett torrt trä, är det bara att börja måla. Är det helt nytt virke bör detta först vara impregnerat och sedan grundmålat innan du går på med den kulör du valt. Det räcker sällan med en enda strykning, ofta får man måla både 2 och 3 gånger.

corporate-x