Att finansiera sitt hem

När man skaffar sig en ny bostad är det många olika saker att tänka på; inte nog med att allt bohag ska flyttas – du måste också se över saker som försäkringar, el och inte minst möjligheten att finansiera ditt köp av lägenhet eller villa. Möjligheten till finansiering kommer dock i ett tidigt skede, faktiskt innan du bestämt dig vilken bostad du ska köpa. För säkerhets skull bör du skaffa dig ett så kallat lånelöfte från banken, där det framgår hur stort lånebelopp som banken godkänner.

Det är väldigt få som har möjligheten att köpa sig en bostad med kontanta medel. Ett bolån är då det alternativ som står till buds. Det finns förstås många olika varianter av lån på marknaden, men vid en större investering som en bostad är ett bolån det enda rimliga. Bolånen har också de allra lägsta räntorna, vilket gör stor skillnad på ett större belopp. Här finns det pengar att spara genom att jämföra olika lånegivare, eftersom både ränta och villkor skiljer en hel del.

Ett bolån tas på många år, där 50 år inte är ovanligt. Numera får man dock endast belåna upp till 85 % av bostadens värde, vilket innebär att resterande får lösas på annat sätt.

corporate-x